SEMINÁŘ K ZÁKONU O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 2016

Spolu s národním centrem kybernetické bezpečnosti Vás zveme na 2. ročník semináře k zákonu o kybernetické bezpečnosti, který pořádá pod záštitou Studentské komory Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Seminář se uskuteční 13. září 2016 od 9:00 hod. v prostorách Fakulty podnikatelské VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno – Královo pole, místnost P384.