Podporujeme

Naším firemním krédem je pomoc potřebným v jejich životním uplatnění. Mottem našich charitativních aktivit je myšlenka: „Dej hladovému rybu – nakrmíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a nakrmíš ho na celý život“. V souladu s filozofií sociálně odpovědné firmy jsme se již před lety zaměřili na pomoc dětem z dětských domovů.

PROJEKT DĚTI DĚTEM

Zrealizovali jsme zcela unikátní literární projekt Děti Dětem, který byl určený výhradně pro dětí z dětských domovů. Našim cílem bylo zlepšit povědomí o schopnostech a talentu děti z dětských domovů a zároveň jim samotným zvýšit sebevědomí veřejně vystoupit z ochranné „bubliny“ dětského domova a představit nadání a talent dětí. Výstupem tohoto projektu je kniha – PŘÍBĚHY HRDINŮ, která představuje fantasy příběhy, které vytvořily samy děti z dětských domovů.

Zhlédnout video

LABYRINTH - laboratorní škola Brno

Jsme partnerem projektu NEW JOB / NEW LIFE platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů získat pracovní zkušenosti a usnadnit jim vstup do samostatného života. Dětem na interaktivních workshopech radíme, jak se úspěšně prezentovat na pracovním pohovoru, pomáháme s výběrem a hledáním pracovního uplatnění.

DĚTSKÝ DOMOV MIKULOV

Pro dětský domov jsme zrealizovali interiéry psychoterapeutické herny, která poskytuje dětem bezpečný prostor a správné podněty pro efektivní terapeutickou práci.