Kodex chování v oblasti osobních údajů dle APPS

Tento Kodex chování se zaměřuje na poskytovatele personálních služeb. Advantage Consulting a AC Jobs jsou členové této Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Prokázali jsme, že dodržujeme Kodex v souladu s našimi řídícími postupy a můžeme použít příslušné známky shody Kodexu.