Digitalizace

Název projektu: Digitalizace společnosti Advantage Consulting, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0004606

Cílem projektu je během 18,5 měsíců zvýšit digitalizaci společnosti Advantage Consulting implementováním nového interního webového informačního systému ACIS 5.0. Výstupem projektu je tedy pořízení nového interního webového informačního systému, který bude obsahovat všechny funkcionality dle projektové dokumentace a bude plně implementovaný u žadatele.