SCHOTT – rozvoj a péče o zaměstnance jsou pro nás důležité

Ucházíte-li se o pracovní místo v jakékoliv firmě, bezpochyby vás bude kromě toho, co je vaší pracovní náplní zajímat, jak společnost o své zaměstnance pečuje a co jim může nabídnout.

Zdaleka nejde jen o to, kolik každý měsíc přistane na vašem bankovním účtu. V konečném důsledku hodnota peněz klesá, pokud nemáte čas na odpočinek, nebo když se pohybujete v prostředí, které není dvakrát příznivé pro lidské zdraví. Jednou ze společností, jež se o tyto oblasti zajímá a klade důraz na rozvoj zaměstnance, je SCHOTT, působící také ve Valašském Meziříčí. Hovořili za ni Ondřej Meluzín, projektový manažer z oddělení výzkumu a vývoje, a personální ředitelka Monika Foltýnová.

Můžete v krátkosti představit, čím se společnost zabývá?

Ondřej Meluzín:”Zabýváme se hlavně  zpracováním  a výrobou z plochého skla, přičemž se zaměřujeme na dvě skupiny. Do první je zahrnuta výroba komponentů do domácích spotřebičů jako kuchyňské trouby a dvířka do mikrovlnek, do druhé zasklené systémy mrazáků a chladicích systémů, které můžeme vidět v supermarketech. Já působím v této druhé skupině, zvané také jako Food Display. Klíčová je pro nás spolupráce s výrobci chladicích a mrazicích kabinetů, kteří do velkých obchodních řetězců jako Kaufland. Tesco nebo Lidl dodávají chladicí zařízení, jejichž dveře v ideálním případě pocházejí přímo od nás ze SCHOTTu. Navíc, v našem areálu sídlí i výrobní divize, která zpracovává skleněná optická vlákna, jež se používají do výrobků v oblasti medicíny, ale například i pro automobilový průmysl.”

Proč by mne jako běžného uživatele měla zajímat dvířka od trouby?

Ondřej Meluzín: “Bavíme-li se o domácích spotřebičích, je nutné upřesnit, že kromě dvířek spadají do naší oblasti i varné desky, u kterých je velmi důležitá kvalita a odolnost. Používáme kalené sklo, takže taková deska se snadno nepoškrábe ani nerozbije, když na ni spadne nějaký předmět. Kalené sklo je všeobecně velmi odolné, a to samé pak platí i pro zmíněná dvířka.”

Monika Foltýnová: “Je to hlavně o bezpečnosti. Sklo disponuje takovými parametry, aby nezpůsobilo škody, ani když do něj například dítě uhodí hračkou. Máme dokonce skla, která vás při dotyku nepopálí, jak se tomu snadno může stát právě u varných desek nebo i dvířek u kuchyňské trouby.”

Jaké kladete požadavky na zaměstnance ve výrobě? Co by měli umět?

Ondřej Meluzín: “Zaměstnanec ve výrobě pracuje s technickými výkresy, to znamená, že musí dle zakázky najít veškeré komponenty, které potřebuje, a v technických výkresech se dobře orientovat. Samozřejmě máme různé montážní návody, které jednotlivé kroky popisují, ale základem komunikace mezi oddělením výzkumu a vývoje a výrobou je technický výkres. Potom máme i pozice, kde je důraz kladen především a hlavně na pečlivost, protože se jedná o různé typy vizuálních kontrol výrobku. Co je dobré zmínit, že když k nám na vývojové oddělení nastoupí noví kolegové, tak se zpočátku v kanceláři vůbec neobjeví. Nastoupí do výroby a během pár týdnů si všechno sami odzkouší na běžných pracovních směnách.”

Dnes často slýcháme termín - „firemní kultura“. Co tento pojem pro společnost SCHOTT znamená a co přináší zaměstnancům?

Monika Foltýnová: “Firemní kultura je u nás svým způsobem výjimečná. Kromě obvyklých benefitů navíc nabízíme svým zaměstnancům i několik velmi specifických výhod, se kterými se běžně nesetkáte. Rodinám s dětmi ve věku 14 až 19 let je například určen unikátní mezinárodní výměnný program. Funguje tak, že když dítě našeho pracovníka chce vycestovat například do Ameriky a naopak dítě SCHOTT pracovníka v Americe chce vyjet do Evropy, tyto dvě žádosti se spojí a vzniknou dvojice, kdy se tyto děti setkají a společně stráví v americké SCHOTT rodině dva týdny, následně dva týdny u nás. Poznávají tak kulturu země hostitelské rodiny, přičemž SCHOTT hradí veškeré letenky, víza, očkování a podobně. Funguje to už několikátým rokem. Naše děti už vycestovaly například do Brazílie, Číny a Japonska a odnesly si odtud úžasné zážitky.”

S tím se člověk opravdu běžně nesetká…

Monika Foltýnová: “Jde v podstatě o implementované firemní hodnoty, jejichž součástí je poznat aplikaci SCHOTT App, kterou si každý zaměstnanec může stáhnout do mobilního telefonu a jejím prostřednictvím získat přístup ke své firemní e-mailové schránce a k různým informacím, včetně online výukových jazykových a jiných kurzů. To všechno zdarma. Myslím, že to je pro oblast vzdělávání a osobnostního rozvoje velmi zajímavé.

Předpokládám, že pro vás jako mezinárodní firmu je jazykové vzdělávání jednou z důležitých oblastí…

Ondřej Meluzín: “Rozhodně je důležitou součástí firemního vzdělávání. Ba co víc, jazykové kurzy jsou otevřeny i ostatním členům rodiny zaměstnance. V současnosti je nabízeno více jak dvacet typů jazykových kurzů. Začíná to angličtinou a němčinou, pokračuje například ruštinou. Prostřednictvím zmíněné aplikace jsme se s kolegy naučili například základy portugalštiny, kterou jsem potřeboval během pobytu v Brazílii.”