JAK ULOVIT MLADÉ ČESKÉ TALENTY?

Celá Česká republika je bohatá na IT absolventy, záleží na přístupu firem, jak si tyto mladé sebevědomé a náročné juniory získají a zda se jim podaří ukořistit nejlepší IT talenty.

Problematikou oslovení a udržení mladých IT absolventů spadajících do generace Y, často označovaných jako "Mileniány", jsme se zabývali v článku zpracovaném pro CZECH FOCUS.