ČESKÉ FIRMY SE ZAMĚSTNÁVÁNÍ POSTIŽENÝCH STÁLE OBÁVAJÍ

České firmy se zaměstnávání postižených stále obávají. Zkušenosti těch odvážných ale hovoří v jejich prospěch. Nevidomí pracují nejčastěji jako maséři, košíkáři, lepí krabičky nebo dělají jinou manuální práci. Většinu firem vůbec nenapadne zaměstnat je prací na počítači: oni však bez problémů fungují na internetu, spravují on-line databáze, píšou ve Wordu, či dokonce programují.

„V mém okolí je hodně nevidomých, kteří pracují buď jen manuálně, nebo vůbec. Měl jsem to štěstí, že jsem se náhodou na akci pro vodicí psy seznámil s manažerkou Advantage Consulting, která mi řekla o výběrovém řízení na pozici HR konzultanta. Na pohovoru mi bylo umožněno přímo před majitelkou personální agentury předvést, jakým způsobem dokážu pracovat na počítači a že běžnou práci jsem schopen zastat velmi dobře. Hodně nevidomých tuhle šanci nikdy nedostane, a proto zůstávají bez práce a sociálně izolovaní doma,“ popsal Pavel Michelfeit, který nakonec ve výběrovém řízení uspěl. Na starosti má dnes už třetím rokem databázi kandidátů, kterou sám aktualizuje na základě příchozích životopisů. Životopisy mu přes sluchátka předčítá ve zrychlené formě speciální čtecí program.

Nevidomí tedy mohou psát e-maily, číst si novinky na internetu, zkrátka vše tak jako zdravý člověk. „Nikdy by mě nenapadlo, co všechno nevidomý člověk dokáže. Až díky Pavlovi, který měl tu odvahu přijít k nám na pohovor a předvést, jak na počítači pracuje, jsem se dozvěděla, že existuje software, který umí číst nahlas vše, co na počítači dělají. Když vám od Pavla přijde e-mail, je perfektně zarovnaný a bez gramatických chyb. Vůbec by vás nenapadlo, že jej nenapsal vidící člověk,“ popsala Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka Advantage Consulting.

Zkušenost se zaměstnáváním nevidomého má čerstvě i pan Jiří Král, ředitel oddělení Software Development ve společnosti AMBERG Engineering Brno: „Do výběrového řízení na pozici programátora se nám přihlásil i nevidomý uchazeč. Na pohovoru nás zaujal výbornou kvalifikací i výsledky z univerzity, svou motivací i tím, že se nebojí řešit problémy za chodu. Také praktický test na orientaci v předloženém netriviálním zdrojovém kódu zvládl velmi dobře. Věřím, že se u nás osvědčí a že to bude mít i příznivý sociální dopad na náš pracovní kolektiv.“

To, že zaměstnávání nevidomých není jen bohulibá činnost, ale lze z něj mít i ekonomický prospěch, může být důležitým rozhodovacím faktorem pro mnoho firem. „Kromě toho, že taková firma na daních ročně ušetří osmnáct tisíc korun při zaměstnání osoby s lehčím typem postižení, nebo šedesát tisíc korun s těžkým stupněm postižení, lze také zažádat o příspěvek na chráněné místo, pokud bylo nutné takové vybudovat,“ vysvětlil Pavel Jelínek, finanční ředitel Advantage Consulting.

Nevidomí zaměstnanci zde nejsou vynecháváni ani z dalšího vzdělávání a rozvoje. Účastní se nejrůznějších kurzů: například psaní všemi deseti, pokročilý Word, Excel, komunikační či obchodní dovednosti. Posouvají se i v kariérním žebříčku, jako například nevidomý Petr Adamec, který se ze správy databáze životopisů vypracoval na vyhledávání vysoce specializovaných pracovníků v oblasti IT.

„V tom, že svoji novou pozici Headhuntera zvládám dobře, mě utvrzuje nejen to, že dokážu takového odborníka – například Java Developera – vyhledat, ale i to, když ho jsem schopen zaujmout svou nabídkou. Takových specialistů je málo a jsou zavaleni nabídkami nejrůznějších společností. Když pak takovému odborníkovi seženu práci a on mi poděkuje s tím, že je to přesně to, co si přál dělat, pak je to pro mě největší odměna,“ říká Petr Adamec.

Díky takovému přístupu a firemní filozofii loni Advantage Consulting získala hned dvě prestižní ocenění: Zaměstnavatel roku -– Stejná šance a TOP Odpovědná Firma – Cena veřejnosti.

„Přítomnost těchto lidí přinesla do našeho života možná více, než jsme si uměli představit. Stali se pevnou součástí naší firmy, nevynechají jedinou firemní akci ani teambuilding. Nelitujeme jediného dne, který jsme v práci společně strávili, a velmi si toho vážíme,“ řekla Olga Hyklová.

"Když přijdete ráno do kanceláře a chcete si stěžovat, co všechno vás štve, a vedle vás sedí usměvavý nevidomý, který je spokojený, že patří do kolektivu fajn lidí, kteří ho berou naprosto normálně, a je navíc užitečný, najednou to vidíte jinak,“ popsala Olga Hyklová změnu, která se v Advantage Consulting udála.

Prostřednictvím přednášek na pracovních veletrzích šíří osvětu dál. „Říkáme našim klientům, ať se toho nebojí. Podle zákoníku práce tu žádné rozdíly mezi běžným a handicapovaným zaměstnancem nejsou. Mají osmihodinovou pracovní dobu, hodinovou pauzu na oběd i stejnou délku dovolené jako ostatní. A ani jeden z našich nevidomých nebývá častěji nemocný než každý jiný zaměstnanec, což je další rozšířená obava u handicapovaných,“ popsal Pavel Jelínek.