Chci najít a vybrat správného/vhodného zaměstnance

Potřebujeme najít nového kolegu, ale nemáme vlastní personální oddělení, které by se hledání věnovalo. Nemáme čas se důkladně zabývat způsoby hledání kandidátů, nevíme jak vést správně výběrové pohovory, na co se ptát a na co si dávat pozor. Hledáme agenturu, která tento úkol vezme na sebe.

Jak to řeší Advantage Consulting

Do 24 hodin od zadání požadavku se vám ozve náš personální konzultant, který vás osobně navštíví, navrhne vhodný způsob spolupráce a dojedná podmínky. Od tohoto okamžiku pro vás začne pracovat – zadá inzerci na více než 22 pracovních serverů, osloví s nabídkou vhodné kandidáty z naší interní databáze (více jak 310 000 aktivních kontaktů), vyselektuje nejvhodnější kandidáty, se kterými následně vede pohovory. Vybrané uchazeče vám průběžně představuje formou životopisu a výstupní zprávy z pohovoru včetně našeho doporučení. Zorganizuje a zajistí profesionální průběh veškerých výběrových řízení s vámi. Zajistí zpětnou vazbu mezi vámi a uchazeči a pomůže vám dojednat nástupní formality s vámi vybraným kandidátem.

Co vám to přinese

Bezstarostně se můžete věnovat své práci s vědomím, že nábor nového kolegy probíhá tím nejlepším způsobem. Na výběrových řízeních dostanete objektivní pohled externího personalisty, pro kterého je tato práce denním chlebem a ví, jak číst mezi řádky.

Odhad úspor

Úspora vašeho času stráveného vyjednáváním podmínek s pracovními portály a zadáváním inzerce (16 hodin).
Náklady na samotnou inzerci (průměrně 15.000 Kč/ pozice/ měsíc).
Úspora času stráveného selekcí a prvotními pohovory s kandidáty (1kandidát/ 1,5hodin).
Čas strávený domlouváním termínů pohovorů a předáváním zpětných vazeb (11hodin/ 1 ukončené výběrové řízení)

K vyhledávání kandidátů používáme inzerci na našich stránkách a běžně dostupných pracovních serverech. Zjistili jsme, že zde však oslovujeme pouze skupiny uchazečů, které si momentálně práci hledají. Rádi bychom využili i další možné zdroje, jako je personální agentura s velkou databází uchazečů.

Jak to řeší Advantage Consulting

Do 24 hodin od zadání požadavku na obsazení pracovní pozice personální konzultant vyhledá dle zadaných kritérií a osloví v naší interní databázi (více jak 310 000 aktivních kontaktů a životopisů) vhodné kandidáty. Také projde všechny dostupné externí databáze. Vlastníme 30 recruiterských licencí k vyhledávání na profesní sociální síti LinkedIn. Pomocí této licence konzultant zadá požadavky na hledaný profil a systém mu automaticky přiřadí odpovídající kandidáty a každý den aktualizujeme nové přírůstky. Samozřejmostí je inzerce na více než 22 pracovních portálech.

Co vám to přinese

Přísun kandidátů, ke kterým byste se nedostali vůbec, případně velmi obtížně.
Kontakty a životopisy lidí, kteří momentálně práci nehledají a doposud třeba ani neuvažovali o změně.

Odhad úspor

Čas, náklady a ušlé zisky, když vám zůstává pozice neobsazená, místo toho, aby vydělávala.
Až 3 měsíční prodlevu v nalezení vhodného kandidáta, pokud pracujete pouze s omezenými zdroji.
Investice do nákupu profesionální licence na vyhledávání na LinkedIn (250.000 Kč/ licence).
Náklady spojené s inzercí na pracovních servrech (15.000 Kč/ pozice/ měsíc).

Máme velké množství životopisů/kandidátů k posouzení a chybí nám čas na jejich pročítání a vyhodnocení. Potřebujeme někoho, kdo je rychle protřídí a vyhovující kandidáty mi rovnou pozve na pohovor.

Jak to řeší Advantage Consulting

Náš personální konzultant za vás životopisy dle vašich kritérií protřídí, posoudí a vyhodnotí. Naše dlouholetá praxe v oboru nám umožňuje rychlé a efektivní vyhodnocování zaslaných životopisů – máme na to oko. S nejvhodnějšími kandidáty vám sjedná pohovory dle vašich časových možností.

Co vám to přinese

Bezstarostně se můžete věnovat své práci s vědomím, že všichni vyhovující kandidáti z předaných životopisů vám budou představeni.

Odhad úspor

Čas potřebný pro kvalitní posouzení došlých životopisů, což je při 100 CV více než týden vašeho času.

Zpět