ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANOST V ČECHÁCH ROSTE

České firmy trápí nedostatek tuzemských specialistů, řešení nalézají v zaměstnávání cizinců. Se stále rostoucí ekonomikou poklesl podíl nezaměstnaných osob až na 3,2 % a očekává se, že v průběhu následujících měsíců bude tento trend pokračovat. České společnosti bojují s velkým nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, a proto se častěji orientují na potenciální zaměstnance ze zahraničí.

Podle personální agentury Advantage Consulting se však toto číslo každým dnem zvyšuje. V minulosti přicházeli za prací do Čech především dělníci z Ukrajiny, nyní se více uplatňují odborníci a specialisté z celé EU. Firmy vítají cizince také kvůli jazykové vybavenosti, kterou u tuzemských zaměstnanců postrádají. Zahraniční zaměstnanci práci u nás vyhledávají především kvůli dobré životní úrovni. Náklady na život jsou u nás v porovnání s členskými státy v EU až o dvě pětiny levnější.

Podle posledních zveřejněných údajů Úřadu práce ČR je aktuálně nejnižší nezaměstnanost od roku 2008. V únoru 2017 klesla na 5,1 %, v březnu dokonce na 3,2 %. V celé republice se od loňského léta počet volných pracovních míst drží nad hranicí 130 tisíc. Zaměstnavatelé mají problém nalézt kvalifikované zaměstnance, a tak hledají své nové pracovníky v zahraničí.

Práce v Česku je pro cizince zlatou střední cestou

„Se zaměstnáváním cizinců se v poslední době zaobíráme stále častěji. S rostoucí ekonomikou a s aktuálně klesající nezaměstnaností jsou firmy nucené zaměstnávat cizince. Do současné chvíle jsme pomohli zaměstnat více než desítky odborných specialistů ze zahraničí,“ popisuje situaci Martina Látalová, obchodní ředitelka z Advantage Consulting. Zároveň dodává, že se nejedná pouze o dělnické profese, jak tomu bylo v minulosti, kdy k nám přicházeli dělníci z Ukrajiny, ale více roste poptávka po specialistech. Nejobsazovanější pozice jsou v oblasti IT, jedná se především o vývojáře a dále pak o zaměstnance zákaznického servisu s požadavkem na znalost několika cizích jazyků. V letošním roce personální agentura obsadila již o 28% více specializovaných pozic než v roce 2016.

Cizinci si vybírají ČR zejména kvůli dobré životní úrovni, zdravotní i sociální péči, nízké kriminalitě, ale například i kvůli různorodému klimatu. „S ohledem na současnou situaci v Evropě mnoho lidí přichází do Česka za větší bezpečností,“ říká Andrea Tkačuková, spoluzakladatelka společnosti Foreigners.cz, která pomáhá cizincům se začleněním do naší společnosti. Život v Česku je až o dvě pětiny levnější než v jiných členských zemích. Ačkoli jinde si mohou cizinci přijít na velmi vysokou mzdu, například ve Švýcarsku, Dánsku, Lucembursku nebo Nizozemsku není stotisícová měsíční výplata ničím výjimečným, životní náklady jsou však v těchto zemích výrazně vyšší než u nás. „Velký zájem cizinců o práci je především proto, že si mohou vydělat hezké peníze a zároveň nemusí platit vysoké poplatky za bydlení či stravu. Oproti jiným zemím je ČR zlatou střední cestou, která se cizincům vyplatí,“ vysvětluje Látalová.

Jedny z nejlepších pracovních podmínek v EU

Dalšími výhodami u nás jsou oproti jiným zemím také sociální jistoty v době nemoci, nezaměstnanosti nebo penze, které jsou na vysoké úrovni. Podpora v nezaměstnanosti je v každém členském státě EU jiná a je poskytována po různě dlouhou dobu. „Česko nabízí nezaměstnaným sedmé nejlepší životní podmínky v rámci EU,“ dodává Látalová. Značné rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou patrné i v oblasti daní. Daňové zatížení u nás se řadí k průměru, v jiných zemích se však může vyšplhat až na dvojnásobek. Výrazné odlišnosti jsou patrné také v souvislosti s rodičovskou dovolenou. „V některých zemích trvá rodičovská dovolená s příspěvkem pouze pár měsíců. Například v Belgii jsou to tři měsíce, v Portugalsku čtyři. Liší se také výše příspěvku. V Česku je to maximálně 70 procent z předchozí hrubé mzdy. Nejméně dostanou ženy v Itálii, počítat musí jen s 30 procenty. Je ale také řada zemí západní Evropy, jako například Španělsko, Řecko a Nizozemsko, kde rodiče již nemají nárok na žádné dávky,“ popisuje Látalová.

Firmy chtějí rodilé mluvčí

České firmy se při hledání nových zaměstnanců soustředí na vyspělé země EU zejména kvůli dobré znalosti jazyků. Proto stále častěji zaměstnávají osoby ze Španělska, Itálie, Anglie, ale i z USA. Jazyková vybavenost českých zaměstnanců je hluboko pod evropským průměrem. Podle aktuálních informací se anglicky bez problémů domluví pouze 11% Čechů. „Výborná znalost cizích jazyků, především angličtiny, je v dnešní době i v českých firmách velmi podstatným kritériem pro přijetí. Právě proto firmy nejraději přijímají rodilé mluvčí,“ vysvětluje Látalová. Za prací do Čech však i nadále přicházejí lidé z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska.

Přestože jsou u nás pracovní místa cizincům nabízena v hojné míře, nevyhnou se zdlouhavému zařizování různých povolení, které je nutno vyřídit před příjezdem. Kompletní servis v této oblasti, jak pro uchazeče o zaměstnání, tak pro zaměstnavatele, poskytují specializované firmy. „Vyřizujeme zaměstnanecké karty, víza, registrace na cizinecké policii, komunikujeme s úřady, sjednáváme pojištění, ale také dbáme o pohodlné stěhování, zajištění ubytování i zabydlení se ve vybraném městě. Co se týče obstarání vhodného pracovního místa, pracujeme v kooperaci s personální agenturou. Ta současně s naší prací zabezpečuje pro uchazeče vhodnou pozici, jelikož cizinec musí mít pro získání pracovního víza již obstarané pracovní místo,“ vysvětluje Andrea Tkačuková, jejíž společnost poskytla za rok 2016 službu pro více než 600 klientů v Brně a pro 900 klientů v Praze.