POLOVIČNÍ ÚVAZKY: ČESKO JE ZA EVROPSKÝM PRŮMĚREM.

LIDÉ O NĚ PŘITOM ZÁJEM MAJÍ, FIRMY NA POPTÁVKU NESLYŠÍ. Podle studie statistického úřadu pracuje v Česku na částečný úvazek jen 5,8 procenta žen. Průměr v Evropské unii je skoro 32 procent, v Nizozemí pracuje na zkrácený úvazek dokonce přes 60 procent žen. Mužů, kteří mají flexibilní úvazek, je v Česku jen 1,3 procenta, v Unii je to osm procent. Přitom Češi by zájem o poloviční úvazky měli.

Podle odborníků možnost práce na zkrácený úvazek pozitivně ovlivňuje celkovou míru zaměstnanosti a situaci na trhu práce. „V České republice bohužel není možnost práce na poloviční úvazek tak běžná jako v ostatních zemích. Například v Rakousku, Německu nebo ve Velké Británii až čtvrtina všech zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek. V sousedním Slovensku funguje takzvané dělené pracovní místo. To umožňuje rozdělení práce mezi více zaměstnanců, což v Česku možné není,“ řekla Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka společnosti AC JOBS. Dělené pracovní místo je navíc výhodné i pro firmy. „Zaměstnanci jsou vzájemně zastupitelní, sami si korigují pracovní dobu a její náplň podle svých potřeb a firma získá několik odborníků namísto jednoho. Navíc klesá riziko, že zkušení pracovníci odejdou předčasně do důchodu nebo se po mateřské dovolené nevrátí. Částečné úvazky dobře fungují také ve Francii. Nezaměstnaní Francouzi mohou přijmout práci na částečný úvazek, aniž by ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti, to v Česku také nejde. Přitom zájem Čechů o tento typ úvazku roste. Díky polovičním úvazkům totiž mohou snadněji najít uplatnění ženy vracející se z mateřské dovolené, senioři, studenti nebo čerství absolventi škol,“ popsala Olga Hyklová.

Nabídka pracovních pozic, které umožňují práci na poloviční úvazek, nedosahuje v Česku ani deseti procent. V kontextu několika let nabídka pozic na zkrácený úvazek dramaticky nestoupá, poptávka přitom ano. „O práci na zkrácený úvazek mají zájem zejména ženy s malými dětmi. Česko se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách z pohledu délky mateřské dovolené. Doba čtyř let, po kterou jí lze čerpat, patří k nejdelším v Evropě. Dlouhá rodičovská dovolená přitom pozice žen na trhu práce znatelně oslabuje. Už po roce na rodičovské dovolené totiž velmi obtížně dohánějí rychlý vývoj. Studie Evropské komise uvádí, že negativní dopad rodičovství na zaměstnanost českých žen činí 25 procent. Míra zaměstnanosti žen s malými dětmi do šesti let nedosahuje v Česku ani 40 procent. V Evropské unii je průměr takřka 60 procent,“ uvedla Olga Hyklová.

Česko patří mezi země Evropské unie, ve kterých je nejvyšší nezaměstnanost matek. Jen polovina z nich se vrací ke svému původnímu zaměstnavateli. „Pro mne osobně bylo opravdu těžké rozhodovat se mezi slibně rozjetou kariérou a možností založit rodinu. Být rodičem je krásná věc, ale vracet se po třech letech do práce, když legislativa, aktuální trendy a především technologie se vyvíjí velmi rychle, je jako začínat úplně od začátku. Proto jsem velmi vděčná, že mi firma, ve které jsem pracovala před nástupem na mateřskou, nabídla možnost pracovat už při rodičovské dovolené na zkrácený úvazek. Neztratila jsem tak tolik důležitý kontakt s oborem. Díky kratší pracovní době, jsem skloubila práci s osobním životem, nejsem ve stresu nebo pod tlakem, že jedno nebo druhé nestíhám či zanedbávám,“ popsala výhody polovičního úvazku Martina Látalová, obchodní ředitelka společnosti AC JOBS.

Po polovičních úvazcích ale nevolají jen matky s dětmi, pomoci k lepšímu uplatnění mohou i budoucím absolventům. „Většina českých vysokoškoláků pracuje už během studia. Pětina z nich ale chodí pouze na brigády a navíc mimo svůj obor. Přitom zaměstnání studenta na zkrácený úvazek může být výhodné i pro samotné firmy – proškolí a zaučí si budoucího zaměstnance a nebudou tak v budoucnu muset hledat specialistu v daném oboru,“ vysvětlila Olga Hyklová

Další skupinou, která by uvítala víc pracovních pozic s možností zkráceného úvazku, jsou senioři. „Podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil v loňském roce průměrný důchod 11 334 korun. Právě zkrácené úvazky jsou pro množství důchodců možnost, jak si přivydělat k důchodu. Dnes v Česku pracuje kolem čtvrt milionu důchodců a vlivem demografického vývoje se budou počty pracujících důchodců dál zvyšovat. Podle předpovědi ministerstva práce by se do roku 2050 měl počet obyvatel nad 65 let zdvojnásobit, zatímco počet narozených dětí klesne o čtvrtinu. To samozřejmě znatelně ovlivní pracovní trh. Firmy budou muset zaměstnávat starší pracovníky a přizpůsobovat jim pracovní místa i formu pracovního úvazku, upozornila Olga Hyklová.

Kratší pracovní doba navíc podle odborníků přináší výhody nejen zaměstnancům, ale i firmám, které ji nabízejí. „Zkušenosti firem, které částečné úvazky nabízejí, ukazují, že jejich zavedení posiluje loajalitu zaměstnanců, zvyšuje jejich produktivitu a navíc pomáhá udržet kvalifikované pracovníky. Jedním z důvodů, proč firmy pracovní pozice s polovičním úvazkem nabízejí jen okrajově je nízká podpora státu. U polovičního úvazku mohou firmy v České republice už od roku 2013 získat až 12 tisíc korun jako měsíční příspěvek na mzdu za jednoho pracovníka, což je ale v podstatě jediný benefit, který mohou získat,“ uzavřela Olga Hyklová.