NOVÁ ÉRA PRO DOHODÁŘE. ČEKAJÍ JE LEPŠÍ PODMÍNKY

V nedávné době provedená novela zákoníku práce v České republice přináší významné změny v oblasti dohodářských pracovních vztahů.

 ✔ Neměnný rozsah práce: Rozsah práce dohodářů zůstává neměnný. Při dohodě o pracovní činnosti nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, zatímco u dohody o provedení práce může zaměstnanec pracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce.

 ✔Ztráta atraktivity pro zaměstnavatele: Dohody byly dosud pro zaměstnavatele lákavou alternativou kvůli nižší finanční a administrativní zátěži. Avšak nová práva pro dohodáře, například nárok na dovolenoua právní postavení, přibližují dohodu pracovnímu poměru založenému na pracovní smlouvě.

Nesporná výhoda dohod: Navzdory ztrátě atraktivity zůstává možnost ukončit dohody výpovědí s kratší výpovědní dobou a bez nutnosti platit odstupné, což může být stále výhodné pro zaměstnavatele.

Změna v postavení dohodářů: Dohodáři nyní získávají práva, která jsou obdobná právům standardních zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou povinni plnit nové povinnosti vůči dohodářům, což může znamenat nárůst administrativní náročnosti pro firmy.

Přechod k pracovním smlouvám: Otázkou zůstává, zda novela povede k tomu, že zaměstnavatelé častěji přistoupí k uzavření pracovní smlouvy na kratší pracovní dobu namísto dohody.
Zatímco zaměstnavatelé mohou pociťovat ztrátu atraktivity dohod, dohodáři získávají nová práva, což může posílit jejich postavení na trhu práce. Je otázkou, jaké budou dlouhodobé dopady novely a zda se firmy více přikloní k pracovním smlouvám na kratší pracovní dobu.

Novela zákonníku práce přináší významné změny v oblasti dohodářských pracovních vztahů. Zatímco zaměstnavatelé mohou pociťovat ztrátu atraktivity dohod, dohodáři získávají nová práva, což může posílit jejich postavení na trhu práce. Je otázkou, jaké budou dlouhodobé dopady novely a zda se firmy více přikloní k pracovním smlouvám na kratší pracovní dobu.