MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ ANEB JAK SI JE UDRŽET VE HŘE

Ještě nedávno byl home office velmi žádaný benefit. Možnosti pracovat z domova si řada lidí cenila, zvlášť pokud je domácí směna ušetřila dlouhého dojíždění. Z domu dnes pracuje každý, u koho je to alespoň trochu možné. Za poslední měsíce se náhled některých lidí na home office podstatně změnil, práce z domova každému nevyhovuje.

Lidé se jednoduše v domácím prostředí těžko na práci soustředí. Ať už jsou to domácí práce, které je třeba udělat, děti, které vyžadují pozornost, nebo partner, který také pracuje z domova. Soustředit se pak na plnění zadaných úkolů je velmi obtížné. Práce z domova navíc svádí k prokrastinaci. Lidé si rádi přispí, dočtou rozečtenou knížku nebo dokoukají oblíbený seriál. Pracovní úkoly se pak hromadí, lidé je nestíhají plnit, jsou ve stresu, dělají chyby a jejich pracovní výsledky se rapidně zhoršují. Řadě lidí chybí sociální kontakt.

To vše může může mít dopad na motivaci a pracovní výkon. Zaměstnavatelé tak čelí další výzvě - udržet si navzdory izolaci zájem a angažovanost zaměstnanců.

 

Co můžete v takové situaci dělat vy jako zaměstnavatel? 

Připomínejte hodnoty vyznávané podnikem

Pracovní pohoda je jedním z klíčových faktorů vedoucích k pocitu psychické pohody. Nepříjemné pracovní zážitky ovlivňují celkovou psychickou pohodu až z 35 %. V nejistých obdobích zároveň roste míra nevhodného chování a incidentů na pracovišti až o 33 %. Manažeři by proto měli být vzorem správného chování a zároveň klást důraz na hlášení a řešení incidentů a trvat na jejich důsledném řešení.

Pravidelné mítinky 

Dohodněte se s kolegy na pevně daném termínu on-line mítinku a ten dodržujte, i když zrovna nebudete mít nic k řešení něco obzvlášť důležitého. Nabízí se třeba pondělní dopoledne, kdy mítink udělá čáru za uplynulým víkendem a kontakt s týmem nastaví zaměstnance na další pracovní týden. 

S nejbližšími kolegy - tedy s těmi, se kterými by jinak člověk v práci hovořil o pracovních záležitostech denně - je dobré si zatelefonovat alespoň jednou za den. Kolegům, s kterými dotyčný nespolupracuje natolik úzce, se hodí podle situace zavolat po třech až pěti mailech. 

Upravte způsob, jímž vyjadřujete zaměstnancům uznání

Jasněji a zřetelněji vyjadřujte produktivním a úspěšným pracovníkům uznání. Motivujete tím nejen konkrétního zaměstnance, ale dáváte také jasný signál ostatním, jaké chování a přístup jsou v dané situaci žádoucí. Uznání přitom může mít řadu nepeněžních forem – veřejné ocenění, osobní rozvoj či růst a další nepeněžní odměny. V podnicích čelících poklesu obchodní aktivity může jít o nabídku příležitostí osobního rozvoje zaměstnancům, kteří na podobné věci za normálních okolností nemají čas – podnik tak dává najevo svůj zájem na dlouhodobé úspěšnosti zaměstnance.

 Občasná dávka naděje 

Dobrých zpráv není nikdy dost. Nabízí se proto zásobovat zaměstnance zcela záměrně pozitivními zprávami. Třeba pravidelným mailem s výběrem dvou tří novinek, které jsou v nějakém ohledu nadějné nebo mají potenciál pobavit: o radostných novinkách z vaší firmy, ale klidně i o naději pro mořské korály či vtipným obrázkem nebo anekdotou. 

Každý potřebuje mít pocit, že někam patří. Nejjednodušší je vnést do odlidštěných procesů trochu lidskosti, hravosti a navodit tak ve svých lidech pocit sounáležitosti.

Budete překvapeni, jak rychle se tyto drobnosti projeví na náladě a celkovém nastavení vašich lidí.