PADESÁTNÍCI NABÍZÍ LOAJALITU A ZKUŠENOSTI

Firmy se často zdráhají pracovníky z nejstarší generace v produktivním věku zaměstnávat, ačkoliv ti jim nabízí řadu vlastností a schopností, které třicátníci mít ani nemohou: zkušenosti nebo třeba i odrostlé děti. V čem vidí jejich největší potenciál Olga Hyklová, majitelka a ředitelka personální agentury Advantage Consulting?

Jaká je situace na trhu práce?

Je charakterizován několika významnými trendy, které se liší napříč generacemi. Mladší pracovníci, 20–35 let, čelí výzvám v oblasti získávání prvních zkušeností, střední věková skupina, 35–50 let, bývá zastoupena nejvíce a často zaujímá vedoucí pozice. Starší pracovníci, 55 a více let, čelí specifickým výzvám, jako je ageismus a rychle se měnící technologie, které mohou ovlivnit jejich zaměstnatelnost. Problém pro ně může být fakt, že budou mít třeba i o generaci mladšího šéfa. Někteří starší zaměstnanci mají problém brát mladší kolegy jako toho, kdo jim zadává úkoly a rozhoduje třeba i o výši odměny.

Z čeho mají zaměstnavatelé největší obavy?

Předsudky se týkají hlavně ztížené adaptace na nové technologie a postupy, starší zaměstnanci také často očekávají vyšší mzdy odpovídající jejich zkušenostem. Rovněž zdravotní omezení nebo fyzická kondice mohou ovlivnit jejich schopnost vykonávat především fyzicky náročnou práci. Některé firmy preferují mladší pracovní sílu, aby udržely dynamickou firemní kulturu. Ale ta tam je doba, kdy se lidé po padesátce pomalu chystali do důchodu, brzy budou tvořit více než třetinu pracovní síly a budou mít před sebou ještě téměř dvacet let kariéry. Spíše než fakta hrají negativní roli v HR strategii firem předsudky.

Jaká jsou specifika potenciálních zaměstnanců ve věku 50+?

Tato generace přináší bohaté zkušenosti a hluboké znalosti svého oboru, což je pro firmy velmi cenné. Často jsou stabilní a loajální, tedy ve firmě setrvávají déle. Jsou spolehliví, disciplinovaní a mají silnou pracovní etiku. Díky zkušenostem mají vynikající komunikační a sociální dovednosti, což je klíčové při práci s týmy a klienty. Navíc jsou odolní a schopní řešit problémy efektivně a s nadhledem. Nesoupeří, jsou zodpovědnější a důvěryhodnější. A většina už má odrostlé děti, takže mají víc prostoru na seberozvoj.

V čem je tedy největší problém?

Podmínky na pracovišti starším lidem často příliš nenahrávají. Rychlé tempo, nové technologie a postupy mohou vést až k rozhodnutí práci opustit, což znamená, že firma přijde o nenahraditelné zkušenosti, odbornost a přehled. Proto je důležité vytvářet pracovní prostředí, které je podporující a motivující. Generační rozdíl má vliv i na vnímání práce jako takové, zatímco starší generace bere své zaměstnaní často jako hlavní prioritu, u té mladší je alfou a omegou vyváženost mezi prací a volným časem – work life balance. I proto mezi nimi může v zaměstnání docházet k neporozumění.

Jaká jsou nejčastější nereálná očekávání zaměstnanců nad 50 let a v čem je třeba slevit?

Mezi hlavní chyby patří očekávání, že dostanou stejný nebo vyšší plat a benefity jako v předchozím zaměstnání, trvání na vedoucích nebo specializovaných pozicích. Pro zvýšení svých šancí by měli být otevřenější k nabídkám, které odpovídají aktuální situaci na trhu. Je také důležité přizpůsobit se a být otevřený třeba práci na dálku a v online prostředí.

Jsou v této věkové úrovni výrazné rozdíly mezi profesemi, vzdělaností a třeba pohlavím?

Technické a specializované profese, jako jsou inženýři nebo zdravotníci, mají obvykle lepší vyhlídky. Vyšší vzdělání také zvyšuje šance na zaměstnání, občas však nastává problém v tom, že se zaměstnavatelům jeví jako překvalifikovaní. Pokud jde o pohlaví, ženy mohou čelit větším výzvám, ale v oborech jako zdravotnictví a sociální péče mohou mít výhodu. Muži zase často lépe uspějí v technických a manuálních profesích.

Jaký je rozdíl mezi zaměstnatelností u „kancelářských“ profesí a u fyzicky náročnějších prací?

U kancelářských prací se zaměstnavatelé často obávají, že starší zaměstnanci nemusí být dostatečně technologicky gramotní, což může ovlivnit jejich schopnost efektivně pracovat s moderními nástroji a softwarem. Zaměstnatelnost v dělnických profesích je složitější kvůli fyzickým nárokům, starší pracovníci mohou mít problémy s kondicí a zdravotními omezeními, což může omezit jejich výkon. Na druhou stranu přinášejí cenné zkušenosti, spolehlivost a pracovní disciplínu. Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni upravit podmínky, například nabídnout flexibilní pracovní dobu nebo ergonomické prostředí, mohou využít jejich potenciál. Starší generace a matky malých dětí jsou často označovány jako skrytá pracovní síla, protože jejich potenciál není plně využíván.

Zdroj: Lidové noviny