MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PODPORY A SPOLUPRÁCE

V těchto těžkých chvílích jsme tu pro Vás.

Vážení obchodní přátelé,

 

věříme, že Vám a všem Vašim blízkým i kolegům se daří dobře v této složité době. 

V rámci organizace chodu našich poboček si počínáme maximálně zodpovědně, abychom ochránili zdraví našich klientů a kolegů.

Jsme si však zároveň vědomi, že Vaše podnikání se nemůže zastavit, že naše země a ekonomiky potřebují Vaši aktivitu.

 

V těchto těžkých chvílích jsme tu pro Vás. Jsme připraveni pomoci s náborem zaměstnanců na jakékoliv pozice,

ať se jedná o zaměstnance do výroby, skladu, logistiky, distribuce, ale i na manažerské pozice. 

Prostě všude, kde vám právě teď chybí zaměstnanci. Vzhledem k závažnosti situace jsme pro nábor v tomto období připravili spolupráci za nákladové ceny. Neváhejte se prosím na nás obrátit:

 

 

Martina Látalová - latalova@acjobs.cz, + 420 775 787 063

Vladimíra Marková - vmarkova@acjobs.cz  778 779 756

Olga Hyklová - hyklova@acjobs.cz, +420 603 234 990 

 

Dovolujeme si Vám rovněž zaslat pro informaci nabídku podpory a spolupráce jednoho z našich obchodních partnerů – advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, největší advokátní kanceláře v České republice a na Slovensku.

Věříme, že se jedná o silného a důvěryhodného partnera (nejen) pro složitá období. Bližší informace a vhodné kontakty naleznete níže.

 

Specializovaná pracovní skupina pro problematiku COVID-19

HAVEL & PARTNERS zřídila specializovanou pracovní skupinu, která koordinuje řešení veškerých právních, daňových, ale i ekonomických otázek týkajících se následků situace způsobené COVID-19, sdílí s kolegy nejlepší postupy a obratem řeší potřeby klientů.

Do této pracovní skupiny patří následující zkušení partneři společnosti pokrývající zejména níže uvedené obory: 

Česká republika  

Jan Koval (obchodní, korporátní a pracovní právo), jan.koval@havelpartners.cz, +420 737 210 764 

Ivan Rámeš (smluvní vztahy, náhrady škody, duševní vlastnictví a informační technologie), ivan.rames@havelpartners.cz, +420 733 144 481

Jan Šturm (řešení sporů a insolvencí), jan.sturm@havelpartners.cz, +420 737 969 54

Lukáš Syrový (nemovitosti, nájmy), lukas.syrovy@havelpartners.cz, +420 734 510 883

 

Slovensko        

Ondřej Majer (obchodní, korporátní a pracovní právo, řešení sporů, nemovitosti a nájmy), ondrej.majer@havelpartners.sk, +421 910 822 59

Štěpán Štarha (smluvní vztahy a náhrady škody, duševní vlastnictví a informační technologie), stepan.starha@havelpartners.sk, +421 910 822 563

 

Mimořádná jednotná sleva pro klienty a obchodní partnery zasažené COVID-19

Vzhledem k závažnosti situace a předpokládaným ekonomickým i jiným ztrátám, které řada subjektů v souvislosti s koronavirovou pandemií utrpí, nabízíme všem klientům a obchodním partnerům s platností od 16. 3. 2020, do konce dubna 2020 poskytování právních služeb za sníženou jednotnou hodinovou sazbu 100 EUR / 2 600 CZK. Zvýhodněná sazba se týká všech právnických a fyzických osob ze všech zemí, pokud o slevu před zahájení poskytování služeb požádají a stávající situace pro ně představuje významnou ekonomickou zátěž.

Tím nejsou dotčeny naše služby v rámci probíhajícího PRO BONO programu.  

 

Především však přejeme Vám a Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus