Schäfer-Menk - firma, která pomáhá udržet v České republice kvalitní a tradiční řemeslo.

Společnost se zabývá výrobou technologicky náročných svařovaných konstrukcí transformátorových nádob, svařenců pro důlní techniku, komponentů pro autojeřáby, stavební stroje a stroje pro přístavní techniku.

Společnost Schäfer-Menk s.r.o. patří do celosvětově uznávané skupiny Menk-Group. V letošním roce oslaví 24leté výročí od svého založení v České republice, kde jsou dva výrobní závody, a to v Praze 5 -Radotíně a v Dýšině u Plzně.. Produkce společnosti je exportována do zemí celého světa. Roční obrat činí 1 mld. Kč a společnost zaměstnává 600 pracovníků různých profesí.

V roce 2017 společnost zrekonstruovala další výrobní halu v Dýšině, kterou i společně s pozemky zakoupila v předešlém roce. Nová hala společnosti umožnila zefektivnit výrobu prototypů a zlepšit podmínky svářecí školy. Díky nárůstu zakázek došlo k rozšíření výroby a ke vzniku nových pracovních míst až pro 100 lidí. Na tento nárůst pracovních míst reagovala společnost také renovací nové ubytovny, která umožňuje ubytování až pro 30 zaměstnanců z různých kontinentů. Po celé republice se také rozeběhla náborová kampaň, aby mohly být volné pozice obsazeny a výroba se rozjela na plné obrátky. Již počátkem tohoto roku začala firma stavět další haly a administrativní budovu. První etapa stavby by měla být dokončena koncem roku 2018.  Výrobní haly společnost vybavuje nejmodernější technologií, která zahrnuje např. svařovací roboty a obráběcí stroje, které výrobu zrychlují a zkvalitňují. Svařovací robot svařuje dle připraveného programu opakovaně a bezchybně vybrané díly. Do rekonstrukce a výstavby nového areálu plánuje firma investovat více než 380 mil. Kč, do nových technologií kolem 150 mil. Kč.

 
 

 Obr. 1 – Etapa I (pohled na vstup pro zaměstnance)

Společnost je certifikována dle ISO norem a nabízí zákazníkům kompletní výrobek s vysokou přidanou hodnotou. Výrobky samotné váží řádově tuny, svařování těchto kusů je náročné, ne každý svářeč tedy obstojí. Společnost Schäfer-Menk s.r.o. v rámci zajištění své výroby kvalifikovanými zaměstnanci vede i vlastní svářečskou školu, která funguje od roku 2017. Nabízí školení a zaučení nejen pro zaměstnance společnosti, ale také pro veřejnost. Firma tak pomáhá udržovat v České republice kvalitní a tradiční řemeslo, kterého postupně ubývá.

Společnost Schäfer-Menk s.r.o. spolupracuje se základními, středními a vysokými školami nejen v Praze a v okolí Plzně. Nabízí možnosti exkurzí výrobních závodů za účelem poskytnutí praktické ukázky výroby, která by mohla pomoci studentům při rozhodování o výběru středních škol, učilišť a VŠ.  Umožňuje studentům celoroční praxe a letní brigády.  Studentům vysokých škol nabízí firma možnost zpracování bakalářských či diplomových prací. Společnost ráda přijímá mezi kolegy absolventy středních a vysokých škol. Připravuje pro ně zajímavý adaptační program, který vedou zkušení zaměstnanci.