Protection of personal data

Dobrovolně souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním mých osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zprostředkování zaměstnání a prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a s využíváním elektronického či telefonického kontaktu za účelem poskytnutí pracovních nabídek týkající se služeb personální agentury Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 36, IČ 26289822 a personální agentury AC Jobs, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 36, IČ 26962985 (dále jen „Správci“) a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu na e-mailovou adresu odhlasit@acjobs.cz. Potvrzuji, že jsem byl poučen o právu přístupu ke svým osobním údajům, měnit je a aktualizovat zasláním na e-mailovou adresu info@acjobs.cz. Prohlašuji, že údaje a data, která jsem poskytl/a za tímto účelem, jsou úplná a pravdivá.

Dále souhlasím, aby Správci zpracovávali mé osobní údaje pro statistické účely a se zasíláním obchodních sdělení v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Beru na vědomí, že svůj souhlas s využíváním svého elektronického kontaktu pro účely zasílání obchodních sdělení mohu kdykoli zdarma odmítnout, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy, písemným oznámením zaslaným na adresu odhlasit@acjobs.cz

Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.  Zaměstnanci Správců nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správci a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací.

You deserve a career, You'll love...

Get everything you need to build a career that brings you joy and excitement.