Společensky odpovědné aktivity v režii zaměstnanců zvyšují jejich pozitivní dopad

Firmy upouštějí od nahodilé charity. Raději investují do konkrétních projektů s dlouhodobým dopadem na společnost. V nich mohou realizovat své zkušenosti z oboru i zapojit své zaměstnance, kteří si smysluplné práce cení.

Důraz na společenskou odpovědnost firem (CSR) rychle roste, a to především mezi mladšími ročníky. Veřejnost projekty sleduje na sociálních sítích a vnímá jejich výsledky. Pro generaci mileniálů je společensky odpovědné chování firmy důležitým faktorem nejen při nákupu zboží a služeb, ale také při volbě budoucího zaměstnavatele.

„Společenská odpovědnost začíná uvnitř firmy. To, jak firma komunikuje se zaměstnanci a vychází jim vstříc, není důležité jen pro stávající zaměstnance, ale i pro případné uchazeče. Dobře zvládnutá strategie navíc motivuje i zaměstnance podílet se na společenské odpovědnosti firmy, což pozitivně ovlivňuje její dopad,“ popsala Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.

Její slova potvrzuje projekt Samsung Tvoje šance, oceněný titulem Gesto roku 2018. Jedná se o roční rozvojový program, který prostřednictvím systému vzdělávacích kurzů, exkurzí, stáží ve firmách, kariérového poradenství a koučinku posouvá znevýhodněné středoškoláky z Česka a Slovenska blíž k vybrané profesi.

„Tvoje šance je projektem z oblasti vzdělávání, do kterého se aktivně zapojují také zaměstnanci a vedení firmy. S účastníky pilotního ročníku projektu Tvoje šance jsme strávili celý den v pražské centrále firmy s manažery různých oddělení nebo jsme navštívili výrobní závod Galanta na Slovensku, veřejnosti běžně nepřístupný. Účastníci projektu získají mnoho kontaktů z firmy a tyto vztahy pokračují dál i po skončení ročního projektu,“ uvedla Lucie Mairychová, manažerka projektu Samsung Tvoje šance.

Podle dotazníkového šetření Bayer barometr 2016 si CSR aktivit v oblasti vzdělávání váží především mladí Češi mezi 18 a 34 lety. Jako přínosné pro společnost je hodnotí 28 procent respondentů oproti 11 procentům lidí nad 50 let. Starší lidé jsou k aktivitám CSR obecně skeptičtější, zato nastupující ekonomicky aktivní generace je považují za nedílnou součást moderních firem. Při hledání zaměstnání dávají přednost firmám praktikujícím udržitelný byznys, CSR projekty vítají jako činnost, která dává jejich práci hlubší smysl, a vůči firmě jsou díky ní loajální.

„Zaměstnanci Samsungu s účastníky projektu Tvoje šance sdílejí kontakty a těm, které obor zajímá, jsou mentory. V pilotním ročníku 2018 se například David Sahula, PR manažer Samsungu, velmi intenzivně věnoval účastníkovi projektu, který rozjížděl vlastní byznys plán s projektem Pětky do koše, a pomáhal mu s brandingem a komunikací. Letos absolvoval osmnáctiletý Denis z projektu dvoutýdenní stáž v centrálách firmy na Slovensku i v Česku, kde mu zaměstnanci z mnoha oddělení připravili bohatý program a každý den se mu věnoval někdo jiný. Další zájemce o tuto oblast v projektu – 18letý Dalibor – zase stráví podobné dva týdny ve výrobním závodě Samsung Electronics Slovakia v Galantě na Slovensku,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, manažerka CSR programů společnosti Samsung.

Je rozdíl, jestli firma projekt ‚jen‘ financuje, anebo ho skutečně žije. A veřejnost to vnímá. Proto firmy přesouvají svůj zájem z nenápadné dobročinnosti na viditelné projekty dlouhodobého charakteru. „Absolvováním projektu náš zájem o jeho účastníky nekončí, chceme i dále sledovat jejich osudy, a pokud to půjde, pomáhat jim na jejich cestě. Nyní běží druhý ročník projektu s 12 účastníky. Prezident Samsungu Seung Joo Shin se s účastníky potkává po celý rok, pročítal jejich přihlášky a spolurozhodoval o jejich výběru. Zároveň byl iniciátorem letní teambuildingové akce pro bývalé i současné účastníky projektu, kde vznikají další přátelství a podpora mezi mladými lidmi,“ popsala Zelenická.