Společenská odpovědnost: zvyšuje konkurenceschopnost i šanci sehnat kvalitní zaměstnance

Posiluje důvěryhodnost firmy, odlišuje jí od konkurence a zviditelňuje značku. Společenské odpovědnosti firem si váží téměř 90 procent zaměstnanců. Zvyšuje jejich spokojenost a loajalitu, posiluje vztahy firmy s obchodními partnery a usnadňuje získávání těch nových – vliv společenské odpovědnosti dosahuje mnohem dál, než se může na první pohled zdát.

Firem, které se v rámci společenské odpovědnosti angažují, každým rokem přibývá. „Na nárůst společensky odpovědných firem v Česku má samozřejmě vliv sílící ekonomika, vedle toho si ale stále větší procento firem uvědomuje její důležitost. Pomáhá nejen například odlišit firmu od konkurence nebo posílit značku, ale i přilákat nové zaměstnance. Ti si nyní vzhledem k situaci na trhu práce důkladněji vybírají zaměstnavatele a to, jak se firma prezentuje. 87 procent zaměstnanců považuje za důležité, zda je jejich zaměstnavatel společensky odpovědný. Vedle toho je společenská odpovědnost i důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti firem,“ řekla Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting.

Na poli společenské odpovědnosti veřejnost od firem nejčastěji očekává férový přístup k zaměstnancům. „Společenská odpovědnost začíná uvnitř firmy. To, jak firma komunikuje se zaměstnanci a vychází jim vstříc, není důležité jen pro stávající zaměstnance, ale i pro případné uchazeče. Dobře zvládnutá strategie navíc motivuje i zaměstnance podílet se na společenské odpovědnosti firmy, což pozitivně ovlivňuje její dopad. Firmy jsou zpravidla aktivní v oblastech, které nějak souvisí s jejich činností. U nás je to například zaměstnávání matek na mateřské dovolené nebo nevidomých a spolupráce s dětskými domovy, do které se naši zaměstnanci aktivně zapojují,“ popsala Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.

Velmi častým tématem, které firmy v rámci společenské odpovědnosti řeší, je ohleduplnost k životnímu prostředí. Navíc to, jak se zejména velké podniky k životnímu prostředí chovají, je stále častěji v hledáčku veřejnosti. Jako jediní výrobci potravin zaměřující se na kávu v České republice máme od roku 2018 certifikát Rain Forest. Ten mimo jiné zahrnuje požadavky na ochranu vodních zdrojů, biodiverzity a půdy, ale také ochranu životního prostředí a zaměřuje se na stoprocentní dohledatelnost produkce od prvovýrobce až ke konečnému distributorovi. Dalšími certifikáty, kterými disponujeme, je například pro společnost Biogena certifikát BIO,“ popsal Jan Kulhánek, marketingový manažer společnosti AG FOODS, pod niž spadá společnost Biogena s nabídkou čajů vysoké kvality.

Vedle toho, zda je firma vůbec společensky odpovědná, veřejnost zajímá, kam její projekty směřují. Více než polovina české veřejnosti má pozitivní názor na úroveň společenské odpovědnosti firem působících v České republice. „Podle dostupných průzkumů lidé v Česku víc oceňují firmy, jejichž aktivity v rámci společenské odpovědnosti prioritně směřují do České republiky. Jednou z aktivit v rámci společenské odpovědnosti firmy může být i výběr dodavatelů – například naše agentura v rámci výběrových řízení preferuje dodavatele z Česka, zpravidla z regionu. Dále sledujeme, zda má případný dodavatel kladný vztah k životnímu prostředí. Důležité jsou rovněž firemní hodnoty, které společnosti, s nimiž naše agentura spolupracuje, sdílí,“ řekla Olga Hyklová. „Dbáme zejména na výběr spolehlivých dodavatelů, od kterých nakupujeme vysoce kvalitní suroviny. Spolupracujeme s českými dodavateli a chráněnými dílnami,“ potvrdil význam podpory českých dodavatelů Jan Kulhánek.

Význam společenské odpovědnosti si uvědomuje stále větší množství firem, od velkých zahraničních korporací až po malé podniky. „Zatímco v minulosti byla společenská odpovědnost doménou spíš větších zahraničních firem, v současné době je tématem i v malých podnicích. Ať už jde o velkou, nebo malou firmu, důležitý je strategický plán, který ve firmě zamezí chaotické dobročinnosti a umožní využít plného potenciálu firmy, a tím pádem i zvýšit společenský dopad její činnosti,“ upozornila Olga Hyklová. 

Jednou z možností, jak se veřejnost může dozvědět o aktivitách firem v rámci společenské odpovědnosti, je udělování nejrůznějších ocenění. Jedno z ocenění – Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost – slavnostně udělovalo Ministerstvo obchodu a průmyslu koncem listopadu. Prestižní ocenění nejlepším firmám a organizacím byla předána ve Španělském sále Pražského hradu a mezi oceněnými byla i agentura Advantage Consulting. „Společenská odpovědnost firmy a sociální politika jsou pro nás velmi důležitá témata a prolínají se celou naší firemní kulturou. Proto se snažíme pomáhat těm, kteří v životě neměli tolik štěstí jako ostatní, a motivovat i ostatní firmy ke společenské odpovědnosti. Získané ocenění je pro nás jistým ujištěním, že v této činnosti má smysl pokračovat,“ řekla Olga Hyklová, majitelka agentury.