Pracovní pohovory se stávají součástí online světa. Jak se na ně připravit?

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí dosáhla v červenci nezaměstnanost 3,8 procenta. Práci hledalo celkem 279 673 lidí. Přesto mají firmy v Česku tisíce volných pozic napříč obory. Nové pracovní síly nabírají převážně přes online pohovory.

Koronakrize otočila pracovní trh naruby a značně ovlivnila oblast pracovních pohovorů. „Změny se pochopitelně dotkly i náboru nových zaměstnanců. Pracovní pohovory se takřka ze dne na den staly součástí online světa. Podle našeho průzkumu z letošního července hledalo nové zaměstnance 26,5 procenta firem prostřednictvím online pohovorů. Dříve se pracovní pohovory realizovaly online formou pouze výjimečně, především z důvodu vzdálenosti – například když měla mateřská firma sídlo v zahraničí nebo na druhém konci republiky. Nyní se online pracovní pohovory stávají standardem.  Lze předpokládat, že většina firem a pracovních agentur bude tento způsob hledání nových pracovních sil využívat i v budoucnu. Online pohovory totiž výrazně zrychlují celý proces náboru nových zaměstnanců, zejména první kola pohovorů se už budou většinou standardně realizovat přes internet,“ uvedla Olga Hyklová, majitelka personální agentury Advantage Consulting

Značné výhody přinášejí virtuální pohovory náborářům i uchazečům. „Online pohovory šetří nejen peníze, ale také čas. Pro zaměstnavatele představují hned několik výhod. O výsledcích pohovoru mohou rozhodnout i ti náboráři, kteří se z nějakého důvodu nemohli online setkání zúčastnit – jednoduše si ho pustí ze záznamu. Pokud má uchazeč zájem o pozici, kde přichází do styku s klienty nebo je často vystavován stresovým situacím, mohou náboráři opakovaně sledovat verbální projev, řeč těla nebo pohotovost. Výhody ale mají i pro uchazeče - nemusí si brát dovolenou, mohou i během jednoho dne absolvovat pohovory pro více firem, jsou flexibilnější, nemusí nikam jezdit a podobně,“ popsala Olga Hyklová.

Pro získání zaměstnání je stále velmi podstatná příprava na pracovní pohovor. I ta ale prošla změnou. „Samozřejmě pro přípravu na pracovní pohovor platí zásady, které byly nezbytné i v minulosti, jako například propracovaný životopis, dostatečná informovanost o firmě, ve které by chtěl uchazeč pracovat, nebo projevení zájmu o pracovní pozici doplňujícími dotazy. K nim ale virtualizací pohovorů přibyly další. Před zahájením pohovoru je třeba kontrola připojení k internetu, zvukových a video funkcí a potřebného nastavení. Podstatné je také uvědomit si, že i když se pohovor zpravidla koná v domácím prostředí uchazeče, je třeba se na něj vhodně obléct tak, jako by šel na pohovor osobně - domácí oděv rozhodně není dobrou volbou. Kontrolu také vyžaduje místo, ze kterého se uchazeč připojuje, rozhodně by nemělo být vidět neumyté nádobí, osobní věci nebo fotografie z dovolené. Připojený a kompletně připravený na pohovor by měl člověk být minimálně 10 minut před jeho plánovaným začátkem. Po zahájení pohovoru by člověk rozhodně neměl od počítače odcházet. Nutností je také vypnout telefon,“ doporučila Olga Hyklová.

Navzdory rostoucí nezaměstnanosti hlásí firmy napříč Českem u některých pozic nedostatek zaměstnanců. Roste poptávka po vývojářích, farmaceutech i skladnících. „Perspektivu má celá řada profesí v rámci zdravotnictví a farmaceutického průmyslu. „Firmám chybějí vývojoví a výrobní specialisté ve farmaceutickém průmyslu a ve výrobě zdravotnických technologií – specialisté klinických studií, procesní inženýři, inženýři kvality, nákupčí. V období pandemie se rozmach internetového obchodování ještě více urychlil. Nápor, na který byly e-shopy zvyklé jen v období předvánoční špičky, se stal každodenní realitou, proto je momentálně na pracovním trhu nedostatek kurýrů či skladníků,“ popsala Olga Hyklová.

Během jara letošního roku patřili právě kurýři, skladníci a logistici k nejčastěji poptávaným profesím.  „Lze předpokládat, že zájem bude do budoucna pokračovat. Další oblastí, kde chybějí pracovní síly dlouhodobě, jsou informační technologie. Také tyto pozice aktuálně těží z rozvoje internetového prodeje. Firmy se svými zákazníky komunikují zejména elektronicky. Ty, které dlouhé roky zvažovaly spuštění e-shopu, svůj záměr nyní urychlily a sdílené komunikační platformy tento trend jen posilují. Málokterý obchodník má ale ve svém týmu někoho, kdo umí e-shop naprogramovat a spravovat, proto ještě více roste význam vývojářů,“ vyjmenovala Olga Hyklová.

Pokud člověk nemůže najít dlouhodobě práci, je na místě zvážit možnost rekvalifikace. „Rekvalifikace je určitě vhodným řešením pro ty, kteří například nemohou dlouhodobě ve svém oboru sehnat práci. Je ale nutné upozornit případné zájemce o rekvalifikaci, že se tak nestane „přes noc“. Rekvalifikační kurzy trvají průměrně půl roku, s tím je třeba počítat. Nicméně je možné vybrat takový rekvalifikační kurz, který umožní uchazeči pracovat alespoň brigádně nebo na částečný úvazek. I v této oblasti stále více roste digitalizace, nabídka online rekvalifikačních kurzů se stále zvyšuje a poroste dál,“ uzavřela Olga Hyklová.