O ABSOLVENTY TECHNICKÝCH ŠKOL SE FIRMY PŘETAHUJÍ

Téměř 80 tisíc deváťáků nyní rozhoduje o své profesi. Takřka jistě najdou uplatnění absolventi technických oborů. Většina mladých touží být ekonomy nebo manažery. Anebo volí humanitní obory.

„Technické obory studuje kolem 35 % středoškoláků. Přitom největší šance na trhu práce mají právě absolventi technických a IT oborů, “ říká Olga Hyklová, výkonná ředitelka společnosti AC JOBS. V Česku totiž chybějí lidé napříč technickými obory. „Dlouhodobě dobrý potenciál pro uplatnění mají zejména ti, kteří mají znalosti a dovednosti v oblasti strojírenství, elektrotechniky, automatizace, stavebnictví či informačních technologií,“ upřesňuje Jiří Vojtěch, analytik Národního ústavu pro vzdělávání.

Například u IT odborníků dnes poptávka firem více než trojnásobně překračuje nabídku pracovního trhu. A obrovský hlad je i po řemeslnících. Jejich nedostatek se datuje už do počátku 90. let, kdy začala kampaň – Všichni mladí lidé by měli mít maturitu nebo vysokou školu. Firmy dnes o kvalitní řemeslníky bojují a nabízejí jim i mzdy přes 50 tisíc korun měsíčně.  Zájem firem o absolventy učebních oborů poroste i nadále. Vysloveně se firmy přetahují o absolventa, který po třech letech získá výuční list a po dalších dvou letech si udělá maturitu.

Je z čeho vybírat?

Celkově školy nabízejí více než 100 učebních oborů. A více než 100 oborů maturitních. Obory podobného charakteru jsou začleněny do skupin, kterých je 30. Nejdříve se tedy zaměřte na tyto skupiny. Jsou to například strojírenství, elektrotechnika, potravinářství, obchod a další. Teprve pak přejděte na obory. Každý z nich, až na několik výjimek, najdete v nabídce alespoň několika škol. „Pro představu, strojírenské obory nabízí 277 škol, elektrotechnické 182 škol, stavební obory 175 škol a obory připravující specialisty na IT 121 škol, “ říká Jiří Vojtěch. Mnohé další nabízí učiliště. Při volbě povolání je samozřejmě nutné zohlednit zájem dítěte, skutečnost, kde bude více spokojené. „Děti někdy bývají zaskočeny nároky, se kterými se poprvé setkají na střední škole, a pokud je výuka nebaví, rychle ztrácejí motivaci, “ potvrzuje důležitost tohoto hlediska Martin Vodička, ředitel SSŠ VT. Uchazeč o studium na jejich škole, jež se na oblast IT, by měl mít zájem i techniku a počítače jako takové, určitě by neměl mít odpor k matematice. „Všechno ostatní jsme schopni jej naučit,“ dodává Vodička.

Na co se zaměřit u vybíraných škol

Pokud v tomto všem má váš potomek jasno, můžete se pustit do výběru konkrétní školy. Zvláště u technických škol je vhodné u těch vytipovaných navštívit den otevřených dveří a prohlédnout si jejich vybavení. Nespokojte se jen s jednou učebnou s počítači, ale prohlédněte si také dílny, laboratoře i další odborné učebny. Také je dobře se zeptat na počet praktických hodin a na spolupráci s podniky, kde žáci vykonávají praxi. V tom totiž mohou být velké rozdíly. „U nás si na praktických dovednostech zakládáme. Poslední ročníky žáci tráví polovinu výuky u počítačů. A během studia chodí na stáže do partnerských IT firem,“ říká Vodička. Není tak výjimkou, že se někteří již během studia dohodnou na budoucím zaměstnání. Snad ještě důležitější je tato skutečnost u učebních oborů - ty se učí v týdenních cyklech – týden teorie a týden odborného výcviku. Dle specifik jednotlivých oborů probíhá výuka odborného výcviku ve školních dílnách, které jsou nezřídka vybaveny zcela obdobně nebo někdy i lépe než komerční firmy. „Například u oboru truhlář nám nadstandardní vybavení umožňuje přijímat i zakázky od veřejnosti nebo v rámci individuální výuky přímo od spolupracujících firem,“ poznamenává Janeček. Ve vyšších ročních jsou učni na praxi přímo ve firmách, ty si typují ty šikovné a schopné, kteří tam pak často zůstávají jako jejich kmenoví zaměstnanci. „Vybrané žáky také vysíláme do zahraničí, například z dřevařských oborů do Finska a ze stavebních do Španělska,“ doplňuje Janeček. Na některých školách i učebních oborech je také možné získat stipendium. Podívejte se také na webové stránky školy či sociální sítě. Od věci není ani nahlédnout do inspekční správy. Jsou veřejně přístupné na webu České školní inspekce. U maturitních oborů je vhodné se zajímat o úspěšnost žáků při maturitní zkoušce.

 

Zdroj – Dana Jakešová, MF Dnes: příloha Střední školy