Novinky v pracovním právu v roce 2020

V roce 2020 nás čeká několik zásadních novinek v oblasti pracovního práva, které se dotknou všech zaměstnavatelů i zaměstnanců.

1/ E-NESCHOPENKA

Je zásadní novinkou zavedení e-neschopenek od 1.1.2020, znamená to konec klasických papírových potvrzení. Zaměstnanec sice svému šéfovi bude muset oznámit pracovní neschopnost, ale už mu nebude muset předávat žádné doklady. 

Zaměstnanec bude mít nadále povinnost informovat svého zaměstnavatele o tom, že je dočasně práce neschopný. Nicméně samotná „neschopenka“ bude poskytnuta Českou správnou sociálního zabezpečení elektronickou formou.

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti lékař vystaví v elektronické podobě, zaměstnanci v papírové formě vydá pouze průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce. Zaměstnanec již nebude zaměstnavateli předávat žádné doklady k DPN, zaměstnavatel je nebude předávat OSSZ.

Pokud bude trvat pracovní neschopnost déle než 14 dní, zaměstnavatel zašle ČSSZ elektronickou cestou přílohu k žádosti o dávku. Do této přílohy nově uvede, kam se zaměstnanci vyplácí mzda nebo plat. Při konci DPN pak bude zaměstnavatel zasílat hlášení ČSSZ s potřebnými údaji, aby mohlo dojít k výplatě poslední dávky nemocenského.

Chcete se o detailech kolem elektronických neschopenek dozvědět víc? Podrobnější informace můžete nastudovat zde.

2/ DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Od 1. ledna 2020 se minimální mzda zvýší o 1 250 Kč a vyšplhá tak celkově na 14 600 Kč.

Podle ministerstva podmiňuje minimální mzda růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jde o mzdu nebo plat, na které zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu a mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Další podstatnější změny v pracovním právu můžeme očekávat od poloviny roku 2020, kdy má začít platit část změn stanovených novelou zákoníku práce. Ta byla schválena vládnou a nyní putuje do sněmovny. Zatím si tedy počkáme…